Uroczystość inauguracji powstania Izby

Napisane przez admin / 20 czerwca 2015 / , , /

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2015 roku o godz. 18 w ośrodku rekreacyjnym „Karpik” w Graboszycach (adres: Graboszyce 192, 32-640 Zator, powiat wadowicki) obędzie się uroczystość inauguracji powstania Wadowickiej Izby Gospodarczej. W inauguracji wezmą udział zrzeszeni w izbie przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji finansowych, administracji samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do obecności. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie udziału w terminie do dnia 20 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@wadowickaig.pl

Uprzejmie informujemy, iż zaproszenie uprawnia do całkowicie bezpłatnego udziału w uroczystości jednego przedstawiciela członka izby. Jednocześnie w przypadku zamiaru zaproszenia osób towarzyszących, uprzejmie prosimy o uiszczenie symbolicznej opłaty w wysokości 50 zł/osoba, na następujący rachunek bankowy izby: Bank Pekao SA w Wadowicach, rach. nr 33124041971111001063107693, w terminie przewidzianym do potwierdzenia udziału w uroczystości.

Komentarze