Dotacje na start dla osób w wieku 30 +

Napisane przez admin / 31 stycznia 2017 / Aktualności /

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje obecnie projekt Dobry Czas na

Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny, którego założeniem jest aktywizacja osób nieaktywnych

zawodowo w wieku powyżej 30. roku życia. Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną

dotację w wysokości do 24,5 tys. zł na założenie działalności gospodarczej, a także roczne bezpłatne

indywidualne i profilowane doradztwo w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Realizacja projektu ma na celu aktywizację osób wykluczonych z życia gospodarczego

ze względu na wiek, niepełnosprawność czy długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia, a także

podniesienie poziomu ich kompetencji – kluczowych w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz

zapewnienie trwałości nowopowstałych firm. Osiągnięcie założonych celów przyczyni się do rozwoju

sektora mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa małopolskiego, a tym samym wzrostu

gospodarczego regionu.

Trzeci nabór zgłoszeń do projektu planowany jest w lutym 2017 roku. Terminy kolejnych

naborów to kwiecień i czerwiec 2017 roku.

Formularze rekrutacyjne będzie można składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych

zlokalizowanych w siedmiu miastach powiatowych na terenie Krakowskiego Obszaru

Metropolitalnego.

Adresy Punktów i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie:

www.marr.pl/dcbkrakow .

Komentarze