Wspieramy protesty przedsiębiorców w sprawie zmian MPZP w Choczni

Napisane przez admin / 18 kwietnia 2018 / , , , , /

Niniejsze pismo to tylko jedno z wielu działań jakie podjął Zarząd WIG wspierając tytułowe protesty. Członkowie Izby obecni na walnym zgromadzeniu w lutym tego roku w dużej części podnosili temat zagrożeń jakie niesie ze sobą pojawienie się w sąsiedztwie Wadowic dużej strefy handlu wielkopowierzchniowego. Bez głosów sprzeciwu zarząd uznał za słuszne podtrzymanie krytycznego stanowiska Izby z lat ubiegłych i aktywnie włączyć się do dyskusji publicznej. Bierzemy udział we wszystkich różnego rodzaju spotkaniach, w tym Rady Miejskiej, po to by przedstawiać argumenty zgłaszane przez członków Izby. Dominuje przekonanie, że dopuszczenie możliwości powstawania hipermarketów, więc obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. na tak dużym terenie przyczyni się do poważnych problemów, a z nimi zwolnień pracowników w lokalnych firmach a dalej w perspektywie kilku lat nawet do upadku wielu rodzimych firm handlowych i usługowych. Zobacz treść tu (proszę kliknąć link).

Pismo do Radnych _odroczenie_4

Komentarze