Wybory Parlamentarne 2019

Napisane przez admin / 9 października 2019 / , /

Szanowni Państwo,

W najbliższą niedzielę wybierać będziemy nowy skład Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Wybrani przez nas posłowie i senatorowie przez najbliższe 4 lata decydować będą m.in. o kształcie i kierunkach polityki gospodarczej Rządu. Zwracamy się do Państwa z apelem o czynny udział w wyborach i jednocześnie o głosowanie na kandydatki i kandydatów tych komitetów wyborczych, które sprawy rozwoju przedsiębiorczości i stworzenia dobrych warunków dla działalności firm stawiają na równi z innymi problemami społecznymi.

Ważne jest również abyśmy głosując oddawali swój głos na kandydatów, którzy już prowadzą działalność gospodarczą a jednocześnie mieszkają i pracują na naszym terenie.

Zarząd WIG

Komentarze