Ekodoradcy – nowe propozycje

Napisane przez admin / 13 listopada 2019 / , , , /

Ekodoradcy zapraszają do bezpłatnej współpracy.
Podczas spotkań z Przedsiębiorcami, które mogą przybrać formę zarówno indywidualnych rozmów, jak i wykładów grupowych (w zależności od liczby zainteresowanych stron) proponują w szczególności:

– udzielanie informacji i edukację przedsiębiorców w zakresie prawnych wymogów w obszarze ochrony środowiska

– udzielanie informacji na temat możliwości wdrażania w podmiotach gospodarczych nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska

– udzielanie informacji na temat źródeł finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach

– promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz dobrych praktyk przedsiębiorców w realizacji działań prośrodowiskowych

Powyższe nie ma jednak charakteru zamkniętego. W miarę możliwości będą informować również w innych kwestiach, którymi zainteresowani będą przedsiębiorcy z naszego regionu.

Komentarze