Jak dołączyć?

Zapraszamy Przedsiębiorców do przystąpienia do Wadowickiej Izby Gospodarczej.

Pobrać i wydrukować deklarację: wadowickaig.pl/WIG_deklaracja_przystapienia.pdf

Wypełnioną deklarację dostarczyć do biura Izby.

Opłacić wpisowe 100zł oraz roczną składkę (120zł w przypadku firmy poniżej 10 pracowników, 220zł w przypadku większej ilości).

O prawach i obowiązkach członków Izby stanowi Statut Izby.

Każdy członek z dniem przystąpienia do stowarzyszenia zyskuje możliwość: uczestnictwa we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zarząd Izby, szkoleniach, pomocy w nawiązywaniu stosunków gospodarczych, zgłaszania do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji.

Obowiązkiem każdego członka Izby jest uczestnictwo w corocznym Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz regularne opłacanie składki członkowskiej.