Nasza misja

Misją Wadowickiej Izby Gospodarczej jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Reprezentacja interesów przedsiębiorców, promocja inicjatyw gospodarczych, doradztwo i informacja gospodarcza, współtworzenie i realizacja regionalnej polityki gospodarczej należą do głównych celów Izby.

Wadowicka Izba Gospodarcza dąży do zacieśniania stosunków społecznych,  ekonomicznych i gospodarczych i w tym celu proponujemy stale rozwijający się zakres działalności:

 • lobbing
 • reprezentacja i integracja środowiska
 • kształcenie zawodowe – ścisła współpraca z Urzędem Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy
 • informacje gospodarcze
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów
 • wyszukiwanie kontrahentów
 • pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych
 • organizacja imprez organizacyjnych (biznesowych, sportowych, kulturalnych, wyjazdy turystyczne, organizacje różnych turniejów)
 • ścisła współpraca z organami samorządowymi: prezydent,burmistrz, wójt oraz z innymi działaczami samorządowymi
 • promocja firm na rynku krajowym i zagranicznym (wydawanie publikacji, reklam firm członków zrzeszonych w Izbie)
 • konsultacje prawne, bankowe, emerytalne
 • pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, oraz z ochrony środowiska
 • organizowanie i promowanie produktów członków zrzeszonych w Izbie
 • preferencyjne warunki opłat za: ubezpieczenia, paliwa, prąd