Zarząd

Skład zarządu

person image
Zofia Filek

Prezes zarządu

Read More

person image
Łukasz Piórowski

Wiceprezes zarządu

Read More

person image
Beata Kopyto

Wiceprezes zarządu

Read More

person image
Ada Karcz-Zielińska

Skarbnik

Read More

person image
Adam Kubarski

Członek zarządu

Read More

person image
Kamil Sordyl

Członek zarządu

Read More

person image
Zenon Szewczyk

Członek zarządu

Read More

person image
Wojciech Sobczak

Członek zarządu

Read More

person image
Adam Knapik

Członek zarządu

Read More

person image
Zbigniew Małecki

Członek zarządu

Read More

person image
Bogdan Madej

Członek zarządu

Read More

person image
Mateusz Utrata

Członek zarządu

Read More

person image
Stanisław Jasiński

Członek zarządu

Read More

person image
Barbara Burzyńska-Sala

Członek zarządu

Read More

Komisja rewizyjna

person image
Tomasz Bacewicz

Członek komisji

Read More

person image
Danuta Gotkiewicz

Członek komisji

Read More

person image
Elżbieta Login

Członek komisji

Read More

person image
Marek Ruszkiewicz

Członek komisji

Read More

person image
Józef Mlost

Członek komisji

Read More

Sąd honorowy

person image
Zbigniew Bylica

Członek sądu

Read More

person image
Aleksandra Kolibska

Członek sądu

Read More

person image
Krzysztof Walczak

Członek sądu

Read More

person image
Leon Jamrożek

Członek sądu

Read More

person image
Marcin Małecki

Członek sądu

Read More