Ekonomia

Rola wzrostu gospodarczego na poziomie przedsiębiorstwa i całej gospodarki.

Wzrost gospodarczy jest we współczesnym świecie rzeczą niezwykle pożądaną. Gdy politycy starają się kreować wizję przyszłej polityki państwo, hasło wzrostu i rozwoju gospodarczego pojawią się niemal za każdym razem. Nic dziwnego, bowiem decyzje na gruncie ekonomicznym wpływają na wiele sfer naszego życia.

Wzrost gospodarczy – podstawowe informacje

Jednak czy takie skupienie na wzroście jest uzasadnione? Czemu jest taki problem? Czy możliwa jest taka konstrukcja gospodarki, która nie byłaby skupiona na wzroście gospodarczym a nadal zapewniałaby godne życie swoim obywatelom? Czemu wzrost jest taki ważny?

Kapitalizm jest systemem, który ze swej definicji naturalnie powiązany jest ze wzrostem gospodarczym jako głównym imperatywem podejmowanych działań. Każdy przedsiębiorca, prowadząc swoją działalność, pożąda wzrostu gospodarczego. Wzrost pozwala bowiem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami grającymi na rynku. Sukces współczesnej firmy oznacza właśnie osiągnięcie tej przewagi nad konkurencją. Pozwala to na wypracowanie zysku i dalsze rozwijanie swojego biznesu.

Rozwijanie działalności pozwala w dłuższej perspektywie na zatrudnienie nowych pracowników i rozbudowanie firmy, co umożliwi zwiększenie produkcji. Wzrost pozwala na osiągnięcie przewagi przychodów nad kosztami prowadzenia firmy. Wtedy przedsiębiorca zarabia.

Im większy wzrost, tym większe szanse na rynku. Wzajemne prześciganie się firm napędza gospodarkę. Ślepe dążenie do wzrostu ma także mniej pozytywne skutki. Jednym z nich jest zanieczyszczenie środowiska. Skłania to do refleksji nad tym, czy imperatyw wzrostu jest jedynym słusznym. Musimy wypośrodkować nasze dążenie do zysku i troskę o planetę. Kapitalizm zapewnił nam świetny poziom życia, jednak teraz warto przemyśleć inne rozwiązania, które lepiej zaadresują wyzwania współczesności.

źródło: https://www.inwestycyjny.pl/ – blog o finansach i ekonomii

Similar Posts